Βήματα

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στην πρώτη συνεδρία λαμβάνεται μια λεπτομερής καταγραφή με βάση το ιατρικό και οικογενειακό σας ιστορικό, τη λήψη τυχόν φαρμάκων, τις διατροφικές συνήθειες, τις προτιμήσεις και αποστροφές σε τρόφιμα, καθώς επίσης και τον τρόπο ζωής και άσκησης.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται μετρήσεις ανάλυσης σύστασης σώματος. Συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής σας, προκειμένου να δημιουργηθεί μία συνολική εικόνα της κατάστασης της υγείας σας.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των τελευταίων βιοχημικών – αιματολογικών εξετάσεων. Με όλα τα παραπάνω θα γίνει μία αξιολόγηση της διατροφικής σας κατάστασης. Στη συνέχεια θα συμφωνήσουμε από κοινού και θα θέσουμε στόχους, δίνοντας το πρώτο εξατομικευμένο πλάνο διατροφής, οι οποίοι θα επανεξετάζονται σε κάθε ακόλουθη συνεδρία.

FOLLOW-UP ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ανά εβδομάδα, κατά τις οποίες συζητάμε την πρόοδο της προηγούμενης και θέτουμε τους στόχους της επόμενης, γύρω από τους οποίους δομείται και το εβδομαδιαίο διατροφικό πρόγραμμα. Επίσης, σε κάθε συνεδρία πραγματοποιούνται μετρήσεις ανάλυσης σύστασης σώματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση και την επίτευξη των στόχων, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής παροδικών συνεδριών (κάθε δύο μήνες, εξάμηνο, χρόνο) αξιολόγησης της κατάστασης και ενισχυτικής συμβουλευτικής.

Στόχος των συνεδριών αυτών θα είναι η περαιτέρω παρότρυνση διατροφικών επιλογών και συμπεριφοράς οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος και μετά το πέρας αυτού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Πείτε μου πώς μπορώ να σας βοηθήσω.