Ψευδάργυρος (Zn)

ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι το πιο άφθονο ενδοκυτταρικό ιχνοστοιχείο στο σώμα. Η συγκέντρωση στο σώμα είναι 2 γραμμάρια, εκ των οποίων περίπου το 60% βρίσκεται στους μύες, το 30% στα οστά και το 4-6% στο δέρμα. Ο ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο ο οργανισμός δεν μπορεί να το συνθέσει μόνος του, οπότε τον προσλαμβάνουμε μέσω […]

angeliki tarsani